Home / Regulamin GAP Zarzecze

Regulamin GAP Zarzecze

REGULAMIN GMINNEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ ZARZECZE

 1. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Gminnej Akademii Piłkarskiej Zarzecze.

 2. Rodzice oraz dzieci trenują zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez GAP Zarzecze.

 3. Zawodnik uczestniczący w zajęciach musi posiadać podpisane oświadczenie przez prawnego opiekuna dotyczące braku przeciwwskazań do uczęszczania na treningi oraz rozgrywki Gminnej Akademii Piłkarskiej.

 4. Celem każdego dziecka powinno być doskonalenie oraz podnoszenie swoich umiejętności.

 5. Składka członkowska rodziców, którzy wypełnią deklarację wynosi 80 zł za pierwsze dziecko, 60 za drugie dziecko. Każde kolejne dziecko (brat lub siostra) udział w treningach bezpłatny. Składkę należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry). Składka członkowska jest opłatą za zajęcia treningowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają od 60 do 90 minut.

 6. Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy dokonywać na konto Gminnej Akademii Piłkarskiej Zarzecze. (więcej tutaj)

 7. Gminna Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy z tytułu składek członkowskich za nieobecności w treningach swojego(-ich) dziecka/ dzieci. Jeżeli dziecko jest chore lub kontuzjowane, należy zaistniałą sytuację zgłosić do zarządu stowarzyszenia, który podejmie decyzję odnośnie płatności.

 8. Nowi zawodnicy w grupie mają tydzień bezpłatnych zajęć w celu zaaklimatyzowania się grupie. Po upływie tego okresu, należy określić się o przynależności do GAP Zarzecze oraz wypełnić deklarację członkowską, którą należy dostarczyć trenerowi  (kliknij tutaj) .

 9. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy. Powinien on być czysty i schludny.

 10. Podczas treningów oraz rozgrywek, rodzice zawodników kibicują swoim pociechom w miejscu do tego wyznaczonym.

 11. Zajęcia w GAP Zarzecze mają charakter pozalekcyjny. Obowiązkiem rodziców jest doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć, które obywają się zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem. GAP Zarzecze odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć treningowych i rozgrywek sportowych.

 12. Rodziców obowiązują zasady z ,,Regulamin Rodzica’’ (kliknij tutaj)

 13. GAP Zarzecze zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 14. Regulamin obowiązuje rodziców oraz dzieci.

Zarząd Gminnej Akademii Piłkarskiej Zarzecze