Home / SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

OPŁATY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry) na konto Gminnej Akademii Piłkarskiej Zarzecze.

W tytule przelewu należy wpisać:

,,Składka członkowska za miesiąc (wpisać dany miesiąc), imię i nazwisko dziecka, grupa treningowa”

( przykład: Składka członkowska za miesiąc styczeń, Mateusz Kowalski, grupa 2005)

Opłata składki członkowskiej wynosi: 

-80 zł za pierwsze dziecko z rodziny
-60 zł za drugie dziecko z rodziny
– trzecie i kolejne dziecko z rodziny, udział w treningach bezpłatny

Dane do przelewu bankowego:

Stowarzyszenie Gminna Akademia Piłkarska Zarzecze
ul Świętego Jana Pawła II 9, 37-205 Zarzecze
NIP 794-18-23-105 
REGON: 366-60-92-52 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu:

88 9096 0004 2010 0076 6616 0001